Echipa IPHRAS reuneşte lingvişti şi profesori de limbi străine. În prezentarea materialului am avut în vedere tendinţe actuale teoretice şi practice ce privesc:


Mai multe informaţii găsiţi aici: