Exersare

Alegeţi domeniul.
Exerciţiu de traducere cu posibilitatea accesării funcţiei „ajutor“ şi cea de control.
Tipăriţi fişa de lucru, rezolvaţi exerciţiile şi corectaţi după modelul de rezolvare indicat.

Alege domeniulFişe de lucru